Cijene

Cijena FLEXITEEK umjetne tikovine:

Flexiteek

200

euro m2 + PDV

Flexiteek 1m2

Ugrađena fuga

Izmjeren i zavaren

Montaža na plovilo

Flexiteek+izrada

300

euro m2 + PDV

Flexiteek 1m2

Ugrađena fuga

Izmjeren i zavaren

Montaža na plovilo

Flexiteek+izrada+montaža

400

euro m2 + PDV


Flexiteek 1m2

Ugrađena fuga

Izmjeren i zavaren

Montaža na plovilo